Política de privacitat

La teua privacitat és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teues dades personals en aquesta web.

En el cas dels menors de catorze  anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat en crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte la teua privacitat:

  • Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment siga necessària per a prestar-te els serveis que ens requerisques.
  • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teua autorització expressa.
  • Mai utilitzarem les teues dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat. Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decidisquen omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recapten dades de caràcter personal. JovesCanet ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teues dades personals

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envies per mitjà dels formularis de la web, rebran el tractament de dades “ d’usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establides en la legislació vigent.

 

Principis que aplicarem a la teua informació personal

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

   • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
   • Principi de minimització de dades: Només requerirem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
   • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes sols el temps  necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de formularis de contacte, una vegada atesa la consulta, s’eliminaran les dades o, en defecte d’això, es tractaran per a fins estadístics, prèvia anonimització.
   • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teues dades seran tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com hem obtingut les teues dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

   • Formulari de contacte
   • Comentaris en blog

 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

   • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
   • Sol·licitar la seua rectificació o supressió
   • Sol·licitar la limitació del seu tractament
   • Oposar-se al tractament

Els interessats podran accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a enviar un correu al titular està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer  . Aqueixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teua adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada, només com es descriu en l’ avís legal i la present política de privacitat.

En  JovesCanet capturem informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat:

   • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, cognoms i correu electrònic. Per a respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aqueixes dades per a respondre a la seua sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puga tindre relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten per mig de la web, el tractament de les seues dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualsevol d’altres consultes que puga tindre i que no estiguen subjectes a les condicions de contractació.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teues dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant alguns cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials, l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials de la pàgina oficial de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer  , es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de www.jovescanet.es. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web.

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguen identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres organitzacions, en aqueixos casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Quina és la base legal per al tractament de les teues dades?

La base legal per al tractament de les dades d’usuaris d’aquesta web és el consentiment informat, lliure, específic i inequívoc.

 

Per quant de temps conservarem les teues dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que es done resposta a la consulta, dubte o queixa plantejada mitjançant formulari de contacte, podent tractar-se posteriorment per a fins estadístics prèvia anonimització.

 

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Per a un correcte funcionament és estrictament necessari compartir dades amb els següents prestadors sota les seues corresponents condicions de privacitat.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seues funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a d’altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present política de privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting situat en territori de la Unió Europea.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a JovesCanet a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera el cookie sobre el seu ús de www.jovescanet.es (incloent la teua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

 

Navegació

En navegar per www.jovescanet.es es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els nostres serveis i llocs, i d’altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades als teus hàbits de navegació mitjançant  serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analitycs
 • Facebook inside

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Secret i seguretat de les dades

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   es compromet en l’ús i tractament de les dades dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que utilitzem), de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes a www.jovescanet.es exonerant a l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer  , de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantindre-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

 

Canvis en la política de privacitat

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer   es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.jovescanet.es no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

Aquesta política de privacitat ha sigut actualitzada per última vegada el 21-7-2021.