CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

Curs Monitor Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT) 2022

Un curs homologat per l’I.V.A.J, segons Decret 86/2015 de 5 de juny, que dotara al que aprove el curs d’habilitats i coneixements per a treballar com a monitor en escoles d’estiu, campaments, animacions, etc.

El curs arrancarà el pròxim 22 de juny i consta d’una part teòrica-practica amb horari de de dilluns a divendres de 16h a 21h.

Les pràctiques començaran el dia 4 de juliol a l’Escola d’Estiu o en alguna activitat organitzada per l’Ajuntament.

Per a l’obtenció del títol oficial, és necessari tindre 18 anys complits, per aquest motiu, podran matricular-se alumnes que tinguen 17 anys i vulguen posposar les practiques fins a complir els 18.

Per a formalitzar la matrícula, descàrrega la sol·licitud d’inscripció des d’aquest enllaç, i entrega-la emplenada i signada juntament amb el resguard de l’ingrés en compte en la seu electrònica (necessària signatura digital) de l’Ajuntament o de manera presencial en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer fins al 15 de Juny.

La taxa de matrícula general és de 150€, però existeix una bonificació del 30% (105€) als residents a Canet d’en Berenguer. No és necessària cap documentació, ja que la comprovació de les dades la farà personal de l’Ajuntament.

Informació:

https://www.canetdenberenguer.es/es

664558361

joventut@canetdenberenguer.es

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curso Monitor Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil (MAT) 2022

Un curso homologado por el I.V.A.J, según Decreto 86/2015 de 5 de junio, que dotara al que apruebe el curso de habilidades y conocimientos para trabajar como monitor en escuelas de verano, campamentos, ludotecas, animaciones, etc.

El curso arrancará el próximo 22 de junio y consta de una parte teórica-practica con horario de de lunes a viernes de 16h a 21h.

Las prácticas comenzarán el día 4 de julio en la Escuela de Verano o en alguna actividad organizada por el Ayuntamiento.

Para la obtención del título oficial, es necesario tener 18 años cumplidos, por este motivo, podrán matricularse alumnos que tengan 17 años y quieran posponer las practicas hasta cumplir los 18.

Para formalizar la matrícula, descarga la solicitud de inscripción desde este enlace, y entrégala cumplimentada y firmada junto con el resguardo del ingreso en cuenta en la sede electrónica (necesaria firma digital) del Ayuntamiento o de forma presencial en el registro de entrada del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer hasta el 15 de Junio.

La tasa de matrícula general es de 150€, pero existe una bonificación del 30% (105€) a los residentes en Canet d’en Berenguer. No es necesaria ninguna documentación, puesto que la comprobación de los datos la hará personal del Ayuntamiento.

Informació:

https://www.canetdenberenguer.es/es

664558361

joventut@canetdenberenguer.es

CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

Aquest curs està dirigit a joves, d'entre 16 i 29 anys (nascuts a partir de l'any 1993) (només 25 places) que no estiguen treballant, ni estudiant cursos reglats i que vulguen formar-se per a millorar els seus coneixements. La formació consistirà en adquirir els...

read more
CAMPANYA A LA MAR

CAMPANYA A LA MAR

La Campanya "A la Mar" preten facilitar l'accés de la joventut als esports nàutics. Programa TIRANT: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/21/pdf/2022_3270.pdf Activitats: Aules de Mar, Navegació d’Altura nivells I i II, Cursos universitaris, Conscienciació Mediambiental...

read more
CAMPS DE VOLUNTARIAT JUVENIL

CAMPS DE VOLUNTARIAT JUVENIL

Camps de Voluntariat Juvenil Un Camp de Voluntariat Juvenil és una activitat en què un grup de joves de diferents procedències es compromet de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat. Poden...

read more