CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

Curs Monitor Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT) 2022

Un curs homologat per l’I.V.A.J, segons Decret 86/2015 de 5 de juny, que dotara al que aprove el curs d’habilitats i coneixements per a treballar com a monitor en escoles d’estiu, campaments, animacions, etc.

El curs arrancarà el pròxim 22 de juny i consta d’una part teòrica-practica amb horari de de dilluns a divendres de 16h a 21h.

Les pràctiques començaran el dia 4 de juliol a l’Escola d’Estiu o en alguna activitat organitzada per l’Ajuntament.

Per a l’obtenció del títol oficial, és necessari tindre 18 anys complits, per aquest motiu, podran matricular-se alumnes que tinguen 17 anys i vulguen posposar les practiques fins a complir els 18.

Per a formalitzar la matrícula, descàrrega la sol·licitud d’inscripció des d’aquest enllaç, i entrega-la emplenada i signada juntament amb el resguard de l’ingrés en compte en la seu electrònica (necessària signatura digital) de l’Ajuntament o de manera presencial en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer fins al 15 de Juny.

La taxa de matrícula general és de 150€, però existeix una bonificació del 30% (105€) als residents a Canet d’en Berenguer. No és necessària cap documentació, ja que la comprovació de les dades la farà personal de l’Ajuntament.

Informació:

https://www.canetdenberenguer.es/es

664558361

joventut@canetdenberenguer.es

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Curso Monitor Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil (MAT) 2022

Un curso homologado por el I.V.A.J, según Decreto 86/2015 de 5 de junio, que dotara al que apruebe el curso de habilidades y conocimientos para trabajar como monitor en escuelas de verano, campamentos, ludotecas, animaciones, etc.

El curso arrancará el próximo 22 de junio y consta de una parte teórica-practica con horario de de lunes a viernes de 16h a 21h.

Las prácticas comenzarán el día 4 de julio en la Escuela de Verano o en alguna actividad organizada por el Ayuntamiento.

Para la obtención del título oficial, es necesario tener 18 años cumplidos, por este motivo, podrán matricularse alumnos que tengan 17 años y quieran posponer las practicas hasta cumplir los 18.

Para formalizar la matrícula, descarga la solicitud de inscripción desde este enlace, y entrégala cumplimentada y firmada junto con el resguardo del ingreso en cuenta en la sede electrónica (necesaria firma digital) del Ayuntamiento o de forma presencial en el registro de entrada del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer hasta el 15 de Junio.

La tasa de matrícula general es de 150€, pero existe una bonificación del 30% (105€) a los residentes en Canet d’en Berenguer. No es necesaria ninguna documentación, puesto que la comprobación de los datos la hará personal del Ayuntamiento.

Informació:

https://www.canetdenberenguer.es/es

664558361

joventut@canetdenberenguer.es

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

Continuem amb la posada en marxa d'algunes de les propostes que la gent jove va proposar en el I Pla de Joventut municipal 22-26. I, tal com vau demanar, l'Ajuntament ampliarà el seu horari de la Sala d'estudi en període d'exàmens tal com ja va fer al gener. Des de...

read more
FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

El grup de joves de 2n ESO estudiants de les escoles de Canet organitzen amb les Regidories d’Educació i Joventut la tradicional Festa de Xiquetes i xiquets el pròxim dia 3 de juny. Al llarg del dia la xicalla del poble i les seues famílies podràn gaudir de les...

read more