CONVOCATORIA NO EM TOQUES EL WHATSAPP

Convocatòria NO EM TOQUES EL WHATSAPP

Convocatòria 2022

#Noemtoqueselwhatsapp, una visió jove sobre la violència contra les dones.

L’IVAJ pretén reconéixer els projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

Esta visibilitat consistirà en la difusió de les obres que hagen realitzat joves de centres juvenils, centres educatius i associacions juvenils, en les xarxes socials, web i activitats de l’IVAJ, així com en l’exposició itinerant #Noemtoqueselwhatsapp.

Participants

Podran participar en esta convocatòria joves de 14 a 24 anys, residents en la Comunitat Valenciana, individualment o en grup en funció de la modalitat en la qual participen.

La participació podrà fer-se directament o a través de:

  • Centres juvenils o serveis de joventut de les administracions locals.
  • Associacions juvenils inscrites en el Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut en la Comunitat Valenciana.
  • Centres Educatius de la Comunitat Valenciana.

Modalitats

S’estableixen sis modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música, micro-relate i arts plàstiques.

Els treball de vídeo, arts escèniques música y arts plàstiques deuran estar realizats per un grup d’almenys 3 joves. Si en un grup hi ha alguna persona major de 18 anys només podrà optar a la categoria b).

En les modalitats de fotografia i micro-relat la autoria podrá ser individual.

Hi han 2 categories per modalitat:

a) De 14 a 17 anys

b) De 18 a 24 anys

Treballs

Les obres hauran de ser originals i inèdites. No es podran usar materials subjectes a drets d’autor, sense la corresponent autorització. L’IVAJ no assumeix la responsabilitat de l’ús no autoritzat del copyright.

Les persones o entitats participants en esta convocatòria hauran de disposar d’autorització per a l’ús de la imatge de menors d’edat que apareguen en qualsevol de les obres presentades. Les obres presentades podran ser seleccionades per l’IVAJ per a ser difoses en les seues xarxes socials o en les seues activitats, així com per a formar part de l’exposició #Noemtoqueselwhatsapp.

Característiques tècniques per a cada modalitat

1. Fotografia. Fotos en format .jpg a 255 ppp, 4.000 píxels i/o 40 cm del costat més gran (4 Mb per arxiu com a màxim). Un màxim de 3 obres, independents o que formen una sèrie (està permés el retoc digital).

2. Vídeo. Vídeos d’un màxim de 60 segons de duració, 

3. Arts escèniques. Espectacle de composició pròpia i una duració màxima de 3 minuts.

4. Música. Expressions musicals de composició pròpia i d’un màxim de 3 minuts.

5. Arts plàstiques. Còmics, grafitis o cartells, que es presentaran en format .jpg a 255 ppp, 4000 píxels  (4 Mb per arxiu com a màxim).

6. Micro-relats. Tindran una extensió màxima de 200 paraules i es presentaran en format PDF. (4 Mb per arxiu màxim).

Sol·licituds i termini de presentació

La sol·licitud per a participar en esta convocatòria haurà d’emplenar-se per una persona major d’edat en el formulari en nom propi o com a representant del grup de joves.

Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada modalitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà des d’el 9 de juliol fins el 14 d’octubre de 2022.

Selecció dels treballs presentats

L’IVAJ, amb l’assessorament de persones expertes, seleccionarà les obres que, per les seues característiques, siguen més adequades per a ser difoses en les seues activitats o xarxes socials, o per a formar part de l’exposició #Noemtoqueselwhatsapp.

Se valorarà la qualitat, els valors que transmeten i el treball en grup. Els treballs seleccionats es publicaran en la pàgina web de l’IVAJ i es comunicarà la publicació a tots els grups participants.

Treballs seleccionats

Els treballs seleccionats seran cedits a l’lVAJ durant els 5 anys següents a la presentació. L’IVAJ es reserva el dret de divulgar-los o difondre’ls públicament i de reproduir-los, en part o íntegrament, sense que per això els autors, als quals se’ls reconeix la propietat intel·lectual de les seues obres, reporten cap dret.

La presentació dels treballs implica esta cessió, sense necessitat d’autorització posterior.

Premis

Un premi de 500 € per cada categoria i modalitat.

 

Publicació en el DOGV

Sol·licituds exclusivament per tràmit telemàtic 

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

Continuem amb la posada en marxa d'algunes de les propostes que la gent jove va proposar en el I Pla de Joventut municipal 22-26. I, tal com vau demanar, l'Ajuntament ampliarà el seu horari de la Sala d'estudi en període d'exàmens tal com ja va fer al gener. Des de...

read more
FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

El grup de joves de 2n ESO estudiants de les escoles de Canet organitzen amb les Regidories d’Educació i Joventut la tradicional Festa de Xiquetes i xiquets el pròxim dia 3 de juny. Al llarg del dia la xicalla del poble i les seues famílies podràn gaudir de les...

read more