Beques de pràctiques en la xarxa d’oficines a l’estranger i a Madrid de l’Institut de Turisme d’Espanya

L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar la formació i qualificació dels recursos humans del sector turístic mitjançant un millor coneixement dels mercats emissors de turistes internacionals i dels atributs diferencials que representen la marca turística Espanya, en els àmbits del coneixement, el màrqueting i el suport a la comercialització.

Les beques consisteixen en una ajuda econòmica per a la realització de les accions formatives objecte d’aquest programa. Els corresponents imports estan fixats en funció de les despeses que hauran d’afrontar les persones beneficiàries per a poder aconseguir els objectius d’aquestes beques tenint en compte les despeses dels desplaçaments, el cost de la vida en els diferents destins i la durada de l’activitat.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:

Fins al 3 de gener de 2022.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597780

CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

Curs Monitor Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT) 2022 Un curs homologat per l'I.V.A.J, segons Decret 86/2015 de 5 de juny, que dotara al que aprove el curs d'habilitats i coneixements per a treballar com a monitor en escoles d'estiu, campaments,...

read more
CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

Aquest curs està dirigit a joves, d'entre 16 i 29 anys (nascuts a partir de l'any 1993) (només 25 places) que no estiguen treballant, ni estudiant cursos reglats i que vulguen formar-se per a millorar els seus coneixements. La formació consistirà en adquirir els...

read more
CAMPANYA A LA MAR

CAMPANYA A LA MAR

La Campanya "A la Mar" preten facilitar l'accés de la joventut als esports nàutics. Programa TIRANT: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/21/pdf/2022_3270.pdf Activitats: Aules de Mar, Navegació d’Altura nivells I i II, Cursos universitaris, Conscienciació Mediambiental...

read more