Beques de pràctiques en la xarxa d’oficines a l’estranger i a Madrid de l’Institut de Turisme d’Espanya

L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar la formació i qualificació dels recursos humans del sector turístic mitjançant un millor coneixement dels mercats emissors de turistes internacionals i dels atributs diferencials que representen la marca turística Espanya, en els àmbits del coneixement, el màrqueting i el suport a la comercialització.

Les beques consisteixen en una ajuda econòmica per a la realització de les accions formatives objecte d’aquest programa. Els corresponents imports estan fixats en funció de les despeses que hauran d’afrontar les persones beneficiàries per a poder aconseguir els objectius d’aquestes beques tenint en compte les despeses dels desplaçaments, el cost de la vida en els diferents destins i la durada de l’activitat.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:

Fins al 3 de gener de 2022.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597780

NADAL JOVE 2022

NADAL JOVE 2022

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Canet organitza un programa d'activitats alternatives dirigides a joves de 12 a 30 anys des del 26 de desembre al 5 gener. Activitats organitzades per joves per a joves, gratuïtes i alternatives Aquestes activitats...

read more