Beques de formació pràctica per a titulades universitàries en temes relacionats amb la política agrícola comuna i el seu finançament

Contribuir a la formació pràctica en tasques relacionades en l’àmbit de les competències del FEGA, mitjançant la convocatòria de 7 beques en l’Àrea de Gestió Pública, de les quals 3 són per a titulats de grau en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Administració i Gestió Pública, Direcció i Gestió Pública, o Dret, i 4 per a Enginyers Agrònoms, titulats de grau en Veterinària, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental, Grau en Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Enginyeria del Medi natural, Enginyeria Forestal, Màster universitari en Enginyeria Agronòmica, o Màster universitari en Enginyeria forestal, per un període inicial d’11 mesos, podent prorrogar-se fins a un màxim de dos anys addicionals a aquell en què es concedisquen, i concloent com a màxim el 31 de desembre de l’últim any de pròrroga.
La quantia de les beques per beneficiari serà de 1.150 euros bruts mensuals, i estarà subjecta a les retencions i descomptes legals vigents a cada moment.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:
Fins al 14 de desembre de 2021.

NADAL JOVE 2022

NADAL JOVE 2022

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Canet organitza un programa d'activitats alternatives dirigides a joves de 12 a 30 anys des del 26 de desembre al 5 gener. Activitats organitzades per joves per a joves, gratuïtes i alternatives Aquestes activitats...

read more