Beques de formació pràctica per a titulades universitàries en temes relacionats amb la política agrícola comuna i el seu finançament

Contribuir a la formació pràctica en tasques relacionades en l’àmbit de les competències del FEGA, mitjançant la convocatòria de 7 beques en l’Àrea de Gestió Pública, de les quals 3 són per a titulats de grau en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Administració i Gestió Pública, Direcció i Gestió Pública, o Dret, i 4 per a Enginyers Agrònoms, titulats de grau en Veterinària, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental, Grau en Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Enginyeria del Medi natural, Enginyeria Forestal, Màster universitari en Enginyeria Agronòmica, o Màster universitari en Enginyeria forestal, per un període inicial d’11 mesos, podent prorrogar-se fins a un màxim de dos anys addicionals a aquell en què es concedisquen, i concloent com a màxim el 31 de desembre de l’últim any de pròrroga.
La quantia de les beques per beneficiari serà de 1.150 euros bruts mensuals, i estarà subjecta a les retencions i descomptes legals vigents a cada moment.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:
Fins al 14 de desembre de 2021.

CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

CURS MONITOR DE TEMPS LLIURE

Curs Monitor Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT) 2022 Un curs homologat per l'I.V.A.J, segons Decret 86/2015 de 5 de juny, que dotara al que aprove el curs d'habilitats i coneixements per a treballar com a monitor en escoles d'estiu, campaments,...

read more
CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

CURS YOUTUBER: FERRAMENTES D’ÈXIT

Aquest curs està dirigit a joves, d'entre 16 i 29 anys (nascuts a partir de l'any 1993) (només 25 places) que no estiguen treballant, ni estudiant cursos reglats i que vulguen formar-se per a millorar els seus coneixements. La formació consistirà en adquirir els...

read more
CAMPANYA A LA MAR

CAMPANYA A LA MAR

La Campanya "A la Mar" preten facilitar l'accés de la joventut als esports nàutics. Programa TIRANT: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/21/pdf/2022_3270.pdf Activitats: Aules de Mar, Navegació d’Altura nivells I i II, Cursos universitaris, Conscienciació Mediambiental...

read more