AJUDES A LA COMPRA D’HABITATGES PER A JOVES

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l’accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.
Seran subvencionables les adquisicions d’un habitatge en règim de propietat per a destinar-la a residència habitual i permanent que es realitzen a partir de l’1 de gener de 2022 fins a l’últim dia del termini de sol·licitud.
S’entén per municipi de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior als 10.000 habitants, dels quals, la majoria es troben integrats en el medi rural.
A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es tendran en compte les xifres oficials del padró municipal d’habitants publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en la data de la corresponent convocatòria.

  • Qui pot sol·licitar-ho? Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d’edat i menors de 35 anys adquirents d’un habitatge que reunisquen els requisits indicats. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22764&version=amp
  • Quantia de l’ajuda .  La quantia de l’ajuda a l’adquisició d’habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l’habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l’adquisició.
  • Termini de presentació:  fins al 30 de setembre de 2022.

+ INFO: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22764&version=amp

 

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

HORARI SALA ESTUDI PERIODE EXÀMENS

Continuem amb la posada en marxa d'algunes de les propostes que la gent jove va proposar en el I Pla de Joventut municipal 22-26. I, tal com vau demanar, l'Ajuntament ampliarà el seu horari de la Sala d'estudi en període d'exàmens tal com ja va fer al gener. Des de...

read more
FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

FESTA DE XIQUETES I XIQUETS 2023

El grup de joves de 2n ESO estudiants de les escoles de Canet organitzen amb les Regidories d’Educació i Joventut la tradicional Festa de Xiquetes i xiquets el pròxim dia 3 de juny. Al llarg del dia la xicalla del poble i les seues famílies podràn gaudir de les...

read more