AJUDES A LA COMPRA D’HABITATGES PER A JOVES

Ajudes directes destinades a la població jove amb escassos mitjans econòmics a fi de facilitar l’accés a un habitatge en règim de propietat localitzada en un municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana.
Seran subvencionables les adquisicions d’un habitatge en règim de propietat per a destinar-la a residència habitual i permanent que es realitzen a partir de l’1 de gener de 2022 fins a l’últim dia del termini de sol·licitud.
S’entén per municipi de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior als 10.000 habitants, dels quals, la majoria es troben integrats en el medi rural.
A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es tendran en compte les xifres oficials del padró municipal d’habitants publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en la data de la corresponent convocatòria.

  • Qui pot sol·licitar-ho? Podran ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d’edat i menors de 35 anys adquirents d’un habitatge que reunisquen els requisits indicats. https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22764&version=amp
  • Quantia de l’ajuda .  La quantia de l’ajuda a l’adquisició d’habitatge serà de fins a 10.800 euros per habitatge, amb el límit del 20 per 100 del preu de compra de l’habitatge sense annexos ni despeses i tributs inherents a l’adquisició.
  • Termini de presentació:  fins al 30 de setembre de 2022.

+ INFO: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22764&version=amp

 

RIU VIU. ACTIVITAT DE REFORESTACIÓ

RIU VIU. ACTIVITAT DE REFORESTACIÓ

  Les Regidories de Medi ambient i Joventut de l'Ajuntament de Canet han organitzat una jornada lúdica de reforestació del riu Palancia per al pròxim dia 26 de març a les 11h. Es tracta d'una activitat conjunta amb l'Ajuntament de Sagunt el principal objectiu de...

read more
BEQUES ESTUDI 2023

BEQUES ESTUDI 2023

Eres estudiant de batxillerat, formació professional o universitat? Vols optar a una beca d'estudis? S'obri el període per a poder sol·licitar una beca d'estudis per a joves residents. Per a poder accedir a la beca, descarrega’t les bases i entrega la sol·licitud amb...

read more